понеделник, 8 февруари 2010 г.

Любовта като източник на смисъл

техника: анализ на песен
Сега ще чуем песента Ако затворя очите си завинаги- Ози Озбърн и Лита Форд. Сюжетът на песента представлява диалог между мъж и жена, които са били влюбени. Жената разбива сърцето му, но осъзнава,че отново иска да бъдат заедно и го моли да й прости.

Слушайте песента и проследете текста и помислете :
1.От какво се страхуват тези двама- намерете го в текста?
2.Намират ли изход от страданието?
3. Какво означава смисълът за тях(героите в песента)?
Линк към песента
Натиснете ctrl и кликнете върху линка, за да се отвори видеото в нов прозорец!
if I close my eyes forever- http://www.youtube.com/watch?v=loyTCkV06xQ

Текст
If I close my eyes forever- Aко затворя очите си завинаги


жената:Baby, I get so scared inside and I don't really understand
Скъпи, толкова съм изплашена и не разбирам
Is it love that's on my mind or is it fantasy?
Любов ли е това в ума ми или е фантазия?
мъжът:Heaven, is in the palm of my hand and it's waiting here for you
Раят е в дланта на ръката ми и те очаква
What am I supposed to do with a childhood tradgedy?
Какво се предполага да направя с трагедията на детството?

мъжът:If I close my eyes forever Ако затворя очите си завинаги
Would it all remain unchanged? Ще остане ли всичко непроменено
If I close my eyes forever Ако затворя очите си завинаги
Would it all remain the same? Ще остане ли всичко същото

Мъжът:Sometimes, its hard to hold on, so hard to hold on to my dreams
понякога , е трудно да продължиш, толкова трудно да следваш мечтите си
It isn't always what it seems when you're face to face with me
не изглежда толкова трудно когато си с мен

жената:Like a dagger you stick me in the heart and taste the blood from my blade
Като кама ме пробождаш в сърцето и вкусваш кръвта от острието
And when we sleep would you shelter me in your warm and darkened grave?
И когато заспим ще ме приютиш ли в твоя топъл и тъмен гроб

жената:If I close my eyes forever Ако затворя очите си завинаги
Would it all remain unchanged? Ще остане ли всичко непроменено
If i close my eyes forever Ако затворя очите си завинаги
Would it all remain the same? Ще остане ли всичко същото
жената:Will you ever take me? ще ми простиш ли някога
мъжът:No I just can't take the pain Не, не мога да понеса толкова болка
жената:Would you ever trust me? Ще ми се довериш ли някога
мъжът:No I'll never feel the same (oh) не никога няма да почувствам същото
(instrumental)
жената:I know I've been so hard on you Знам че бях сурова към теб
I know I've told you lies Знам че ти говорих лъжи
If I could have just one more wish Ако имах само още едно желание
I'd wipe the cobwebs from my eyes бих изтрила мъглата,паяжината от очите си

Жената:If I close my eyes forever
Would it all remain unchanged?
If I close my eyes forever
would it all remain the same?
(Oh yeah)

мъжът:Close your eyes...
Close your eyes...Затвори очите си
You gotta close your eyes for me.......... Трябва да затвориш очите си за мен

Няма коментари:

Публикуване на коментар