неделя, 14 февруари 2010 г.

Християнство и Платонизъм- Задача

Прочетете двата текста свързани с душата и нейното битие! Първият текст говори за душата от позицията на Християнството, а вторият- от позицията на Платонизма.
Опитайте се да отговорите на следните въпроси писмено вкъщи: Какви прилики откривате между Християнството и Платонизма? А каква е основната разлика? Кой текст звучи достоверен за вас? В кой текст преобладават митологичните елементи?

Каква е участта на човека след неговата телесна смърт? - Човекът е сътворен с безсмъртна душа, която носи Божия образ и подобие, и това е най-главното ни различие от животните. Нашата душа може да съществува и вън от тялото ни; докато тялото престава да живее, щом го напусне душата. Това изменение в човешкото битие ние наричаме телесна смърт. Тогава тялото се разлага на съставните си части и изгнива...То ще бъде съставено отново, но в обновен вид в деня на Страшния Съд. До Второто Пришествие на Господ Иисус Христос душите на покойниците не са в сънно, летаргично състояние, както учат адвентистите, а имат съзнателно битие, получавайки на четиридесетият ден от смъртта на тялото временна и непълна присъда за земните си дела. Църквата учи, че на третия ден от отделянето си душата получава от своя Ангел-Пазител (ако има такъв, защото само кръстените получават този велик дар) облекчение на скърбите, които тя е чувствувала при отделянето си от тялото; до третия ден душата е още на земята, около дома, в който е положено тялото. На третия ден душата възхожда при Бога, отдава Му поклонение и придружена от своя Ангел-Пазител започва да разглежда Рая с неговите красиви жилища за праведниците, каквито око не е виждало, ухо не е чувало и на човек и на ум не му е идвало. Това разглеждане на Царството Небесно трае шест дни. На деветия ден душата пак се отнася от Ангели на поклонение Богу, след което цели тридесет дни обхожда различните отделения на Ада и наблюдава разнообразните мъчения на нечестивите грешници, където има само плач и скърцане със зъби. На четиридесетият ден душата възхожда отново при Бога, Който справедливо й отсъжда блаженство в Рая или мъки в Ада. Но този съд е временен, непълен, защото окончателната присъда за вечни времена ще бъде отсъдена на Страшния Съд. В чест на тези важни събития от задгробния живот на душата е изключително важно над покойника да се извърши опело (погребение), а на третия, деветия и четиридесетия ден е задължително извършването на панахида
http://www.pravoslavieto.org/pogrebeniq.html
Варненска и великопреславска света митрополияДушата е безсмъртна, казва Платон, защото е самодвижеща се. Още тя е непроизводна, което я прави изначална. тези неща, които нямат нужда от външна сила, не се раждат и не загиват, те са безсмъртни. Всяко тяло, което се движи от външна намеса е неодушевено, а движеното от собствени сили е одушевено. Знаменитото определение на Платон, че душата е колесница, теглена от два коня и управлявана от колесничар се намира точно в тази част на диалога "федър". Душата е колесница, която има колесничар, който е разумен и аналитичен, той трябва да се справя с емоционалността, която задвижва целия впряг. Там, отпред са впрегнати един до друг два коня - единият, любим на колесничаря, е бял и хармоничен, с дълга шия и красиви форми, другият, непокорен, черен, набит и крив не се подчинява и тегли впряга в своя посока.
Душите на хората се опитват да се свързват и да се движат заедно с тези на боговете, защото са привлечени от хармонията и красотата. От своя кръговрат на колесниците, боговете наблюдават отвъднебесната реалност:
Тази душа, която не е успяла да види нищо от отвъднебесната реалност няма право да се прероди в живо същество в първото си прераждане. Колкото по-справедливо се живее толкова по-добро ще бъде следващото прераждане. Но никоя душа няма крила, докато е в цикъла с прераждания, а той трае 10 000 г. Единствено онзи, който философства с чисти помисли остава с окрилена душа. Всички души се стремят да видят повече от красотата на идеалния свят
уикипедия- Антична философия. превод Богдан Богданов

Няма коментари:

Публикуване на коментар