понеделник, 8 февруари 2010 г.

Страховете на един умиращ човек

Страховете на един умиращ човек
техника: анализ на песен
Ще чуем песен, в която един умиращ човек споделя мислите и страховете си. Изпълнява я Фреди Меркюри, който усеща своята приближаваща смърт. Той е болен от СПИН и умира по-късно от бронхопневмония
Слушайте песента и проследете текста! С какво мисленето на умиращият става по-различно от това на живеещия, далеч от мисълта за смъртта човек? За какво мисли умиращия? От какво се страхува?

Линк към видеото: Натиснете ctrl и кликнете върху линка, за да се отвори видеото в нов таб!
queen
http://www.youtube.com/watch?v=2omuoO_hIbQ


текста на песента на Куиин –Бохемиан рапсоди-

Is this the real life? Реален ли е животът?
Is this just fantasy? Не е ли просто фантазия?
Caught in a landslide Хванати в земното
No escape from reality Не можем да избягаме от реалността
Open your eyes Отвори очи
Look up to the skies and see Погледни нагоре към небето
I'm just a poor boy (Poor boy) Аз съм просто слаб и жалък човек
I need no sympathy Нямам нужда от съжаление
Because I'm easy come, easy go Защото съм дошъл за кратко и ще си отида скоро
Little high, little low Малко извисен, малко нищожен
Any way the wind blows И все пак вятърът продължава да вее
Doesn't really matter to me, to me това не се отнася за мен

Mama just killed a man
Put a gun against his head
Pulled my trigger, now he's dead
Mama, life has just begun мамо, животът тъкмо започна
But now I've gone and thrown it all away но аз го загубих и захвърлих
Mama, ooh Didn't mean to make you cry Нямах намерение да те разстройвам
If I'm not back again this time tomorrow ако не се завърна тук отново утре
Carry on, carry on as if nothing really matters
продължи да живееш сякаш нищо няма значениеT

oo late, my time has come Много е късно, моето време дойде
Sends shivers down my spine Като изключим треперещият ми гръбнак
Body's aching all the time Тялото ме боли постоянно
Goodbye, everybody I've got to go
Gotta leave you all behind and face the truth
Трябва да ви оставя и да се изправя пред истината

Mama, oooooooh

(Anyway the wind blows)

I don't want to die Не искам да умра
Sometimes wish I'd never been born at all Понякога желая да не се бях раждал изобщо

[Guitar Solo]

I see a little silhouetto of a man виждам малък силует на човек
Scaramouch, Scaramouch, will you do the Fandango
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me
Гръмотевица и светкавица много страховито
(Galileo) Galileo (Galileo) Galileo, Galileo Figaro
Magnifico-o-o-o-o Чудесно
I'm just a poor boy nobody loves me Аз съм жалък човек никой неме обича
He's just a poor boy from a poor family
Той е просто слаб човек от нищожен род(човешки)
Spare him his life from this monstrosity
Пощади живота му от това чудовищно състояние
Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah!
No, we will not let you go Let him go Bismillah!
We will not let you go Let him go Bismillah!
We will not let you go Let me go (Will not let you go) пусни ме да вървя
Let me go (Will not let you go) (Never, never, never, never)
Let me go, o, o, o, o No, no, no, no, no, no, no
(Oh mama mia, mama mia)
Mama Mia, let me go
Beelzebub has the devil put aside
for me, for me, for me!

So you think you can stone me and spit in my eye
So you think you can love me and leave me to die
Oh, baby, can't do this to me, baby
Just gotta get out,
just gotta get right outta here Просто трябва дя се махна от тук

[Guitar Solo]

(Oooh yeah, Oooh yeah)
Nothing really matters нищо няма значение
Anyone can see Всеки може да разбере
Nothing really matters Всичко е безсмислено
Nothing really matters to me Всичко е безсмислено за мен

Any way the wind blows... И все пак вятърът продължава да вее

Няма коментари:

Публикуване на коментар